WSPARCIE

Wielokrotnie udało się nam zaangażować w rónego rodzaju projekty i inicjatywy obywatelskie. Od lat włączamy się i aktywnie pomagamy wielu placówkom, fundacjom i organizacjom czego dowodem są liczne podziękowania. Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym.